Diecezja Bydgoska

STOWARZYSZENIE ŚW. ŁAZARZA W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie zostało erygowane dekretem N. 106/2014/Bp, przez Biskupa Ordynariusza Bydgoskiego Jana Tyrawę, wg. kan. 298, 299, 312 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w dniu 18 marca 2014 roku. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w dniu 8 lipca 2016 roku pod nr KRS: 0000627545, NIP: 9532675186, REGON: 36490165200000.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Andrzej Mamys – Prezes Zarządu (tel. 604 908 628)

Dorota Jakuta – Wiceprezes Zarządu

prof. Bartosz Rakoczy – Członek Zarządu-Radca Prawny

Małgorzata Wojciechowska – Członek Zarządu-Skarbnik

 

Cele główne Stowarzyszenia:

1/ Powołanie Hospicjum Perinatalnego dla dzieci, jego prowadzenie i pozyskiwanie funduszy na funkcjonowanie,

2/ Doprowadzenie do powstania Poradni Opiekuńczo-Hospicyjnej dla dzieci z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego – pomoc doraźna medyczna, psychologiczna, prawna, paliatywna,

3/ Szeroko rozumiana pomoc dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, na różnych płaszczyznach – wypoczynek wakacyjny, edukacja, aktywizacja społeczna,

4/ Pielęgnowanie oraz propagowanie wiary chrześcijańskiej oraz zasad wynikających z wielowiekowej spuścizny Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy,

5/ Ubogacanie wiary, szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy Świętej,

6/ Publiczne wyrażanie swojego stanowiska w sprawach związanych z realizacją celów statutowych.

Jeśli bliskie są Ci nasze ideały i chciałbyś wesprzeć działalność Stowarzyszenia realizującego projekt Hospicjum Perinatalnego, możesz dokonać wpłaty na konto: 

Bank Pekao SA – 14124011831111001069086385.

Liczy się każdy – nawet najdrobniejszy okruch dobra, bo rzeczy wielkie często są sumą małych gestów!

 

Hospicjum Perinatalne – czym jest?

Hospicjum perinatalne nie jest instytucją. Jest to raczej sposób myślenia i działania, które mają wesprzeć Rodziców, oczekujących narodzin poważnie chorego dziecka. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad urodzonym chorym dzieckiem. Opieką hospicjum perinatalnego zostają objęte dzieci i ich rodziny, u których już w trakcie ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu. Wady letalne są to takie wady płodu, które – bez względu na zastosowane leczenie – nie dają szansy na przeżycie dziecka. Wady te często prowadzą do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub zgonu dziecka w stosunkowo krótkim okresie po urodzeniu. Do tej grupy należą między innymi nieprawidłowości chromosomowe np. trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 18 (zespół Edwardsa), zespoły wad wrodzonych, wady wrodzone poszczególnych narządów lub układów, np. agenezja nerek czy bezczaszkowie.

Potrzeba stworzenia Hospicjum Perinatalnego w Bydgoszczy narodziła się po konsultacjach i spotkaniach Zarządu Stowarzyszenia ze środowiskiem medycznym naszego miasta (prof. Mariusz Wysocki, prof. Arkadiusz Jawień, prof. Marek Grabiec, dr Andrzej Stachowiak, dr Małgorzata Czapczyk). Okazało się, że całe województwo kujawsko-pomorskie jest białą plamą na mapie opieki perinatalnej w Polsce, a przypadków ciąż z wadami letalnymi jest całkiem sporo (20-40 rocznie).

 

Jak Hospicjum Perinatalne pomaga w trakcie ciąży?

Opieka hospicjum jest bezpłatna. Zapewnia się:

 • wsparcie psychologiczne i duchowe,
 • wyjaśnienie specyfiki choroby dziecka, rokowania oraz możliwe scenariusze postępowania,
 • badania USG płodu, wykonywane przez lekarza genetyka,
 • konsultacje lekarza ginekologa-położnika,
 • konsultacje lekarzy pediatrów, zajmujących się opieką paliatywną,
 • pomoc w przygotowaniach do porodu,
 • pomoc w przygotowaniu domu i wyposażenia w sprzęt niezbędny do opieki nad chorym noworodkiem.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

Trudno sobie wyobrazić, co przeżywają rodzice, gdy dowiadują się, że ich nienarodzone dziecko ma wadę letalną. Do kobiety, która niedawno cieszyła się wraz z całą rodziną, że nosi w sobie dziecko, dociera, że prawdopodobnie je straci. Jest to niewyobrażalny dramat dla niej, dla ojca jej maleństwa i najbliższych członków rodziny. Na usta ciśnie się mnóstwo trudnych pytań, a każde z nich podszyte jest wielkim lękiem. Jak przetrwać ten czas, jak przeorganizować swoje życie w tej nieoczekiwanej, trudnej sytuacji? Jak o tym rozmawiać z rodzeństwem nienarodzonego dziecka? Trudno sobie samemu poradzić z tymi pytaniami. Dlatego tak ważne jest wsparcie doświadczonego psychologa. Psycholog w hospicjum perinatalnym nie będzie Was oceniał ani narzucał swojego punktu widzenia, ale pomoże Wam rozpoznać i zrozumieć własne emocje i lęki, podpowie, jak poradzić sobie ze stresem. Wszystko po to, abyście mogli Państwo, wraz z najbliższą rodziną, towarzyszyć swojemu dziecku przez okres ciąży, abyście mogli otoczyć je czułością i troską, a kiedy przyjdzie czas mogli pożegnać się z nim i przeżyć żałobę. HOSPICJUM PERINATALNE jest alternatywą dla ABORCJI!

 

WOLONTARIAT ŚW. ŁAZARZA „LAZARUS” W DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Działalność rozpoczął w sierpniu 2016 roku od pomocy wychowawcom na koloniach zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym w Oćwiece, dla dzieci z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z ul. Stolarskiej w Bydgoszczy i dzieci z Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży „Betlejemka”, działającego przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Od września wolontariusze sukcesywnie zaczęli uczęszczać do BZPOW (Domu Dziecka), aby pomagać podopiecznym placówki w odrabianiu lekcji i wesprzeć wychowawców. Równolegle włączyli się również we wsparcie Sióstr Urszulanek SJK prowadzących „Betlejemkę”, w opiece nad dziećmi. Obecnie w bydgoskim „Lazarusie” jest aktywnych 10 wolontariuszy w wieku od 15 do 25 lat (stan na koniec grudnia 2016 roku):

 1. Kinga Przybysz – koordynator wolontariatu (tel. 696 951 372)
 2. Aleksandra Mamys
 3. Małgorzata Huppert
 4. Marianna Stefanska
 5. Wojciech Sobel
 6. Natalia Gołata
 7. Michalina Bebyn
 8. Paulina Zalewska
 9. Agnieszka Trunk
 10. Anna Maria Nadtoczy

Nasi wolontariusze malują uśmiech na twarzach dzieci!

Jeśli chcesz dołączyć do naszej ekipy i sprawiać radość innym, skontaktuj się z koordynatorką wolontariatu, Kingą Przybysz pod numerem telefonu: 696951372, albo drogą mailową: kinga.przybysz@onet.pl. Ona z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania dotyczące wolontariatu.
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje” – św. Jan Paweł II