Przemyskie Hospicjum

„Otwórz swe serce na hospicjum”

Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze „Betania” im. św. Łazarza

 

85 1020 4274 0000 1502 0068 4845

PKO Bank Polski S.A.

Adama Mickiewicza 2

37-700 Przemyśl