Zarząd Stowarzyszenia

PREZES                       Ks. dr Józef Bar

W-ce PREZES         Wiesław MORAWSKI

W-ce PREZES          Piotr SŁABY

W-ce PREZES          Zbigniew SUCHODOLSKI

SKARBNIK                 Jan SZMYD

Członek Zarządu    Beata KOŻUSZEK