Patroni Zakonu

Zgodnie z historyczną tradycją, Zakon wyprasza wstawiennictwa swoich patronów, którzy poprzez  swoje czyny, nauki, siłę moralną i działalność charytatywną oraz święte życie niezmiennie pozostają źródłem inspiracji i przykładem, a mianowicie:

św. Bazyli Wielki, (02.01.)

św. Sofroniusz, (11.03)

Matka Boża z Góry Karmel, (16.07)

św. Bernard z Clairvaux, (20.08)

św. Ludwik IX. Francuski, (25.08)

św.Elzear Sabran de, hrabia Ariana (27.09)

bł. Karol Habsburg (03.10.) – w Polsce 21.10

bł. Gerard Tenque (13.10) – w Polsce 03.09

św. Agnieszka Czeska, (13.11) – w Polsce 02.03

św. Elżbieta Węgierska (19.11) – w Polsce 17.11

a w szczególności

św. Łazarz z Jerozolimy 17.12.

Duchowość Zakonu wywodzi się z nauczania św. Bazylego a oparta jest na regule św. Augustyna.

Rycerskim dniem zakonnym jest 17 grudnia, dzień święta św. Łazarza.

Dodaj komentarz