Kalendarz-cegiełka „Tata-bohater dziecięcego świata”

Stowarzyszenie Katolickie Zakonu św. Łazarza działające w Diecezji Bydgoskiej, w październiku wydało kalendarz, którego tematem jest tata widziany oczyma swojego dziecka. Złożyły się na niego prace dzieci klas 4-6 szkół podstawowych, wyłonione w wojewódzkim konkursie plastyczno-literackim. Patronat nad nim objął kujawsko-pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik. Jury konkursu wyłoniło 13 prac; trzy prace laureatów i dziesięć wyróżnień. Środki-darowizny pozyskane z kalendarza pozwolą na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania składamy serdeczne podziękowania.