„Sprawiedliwy podział owoców ziemi i ludzkiej pracy nie jest zwykłą filantropią…

„Sprawiedliwy podział owoców ziemi i ludzkiej pracy nie jest zwykłą filantropią. Jest obowiązkiem moralnym. Dla chrześcijan ten obowiązek jest jeszcze silniejszy: to przykazanie. Chodzi o oddanie ubogim i ludom tego, co do nich należy. Powszechne przeznaczenie dóbr nie jest ozdobnikiem katolickiej nauki społecznej. Jest czymś uprzednim względem własności prywatnej” – Papież Franciszek.

Postępując w zgodzie z nauką Papieża Franciszka, nasz brat chev. Jerzy Korwin Małaczyński, jak to już czynił wielokrotnie wcześniej, w aktualnym, przedświątecznym okresie odwiedził Dom „Barka”, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej oraz Punkt „Przytulisko” w Strzelcach Opolskich, których działalność koncentruje się na niesieniu pomocy bezdomnym, chorym i opuszczonym. Nasz brat dzieląc się z potrzebującymi, ofiarował im m.in. odzież damską i męską, obuwie, sprzęt AGD, chemię gospodarczą, środki czystości i kosmetyki do higieny osobistej. Nie zabrakło także artykułów żywnościowych z przeznaczeniem na Wielkanocne śniadanie. Produkty te zostały przekazane na ręce ks. Józefa Krawca – kapelana „Barki” i p. Antoniego Tercha – szefa streetworkerów, opiekuna Przytuliska. Nasz brat przekazał także swoim rozmówcom życzenia świąteczne od Wielkiego Przeoratu Polski OSLJ, życząc błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana dla całej społeczności, którą się opiekują.