Podziękowanie

Paczki z biało-czerwonymi symbolami to główny element rozpoznawczy akcji Polacy-Rodakom. Jej ideą jest nie tylko pomoc materialna, chodzi również o wsparcie duchowe – niezwykle ważne dla Rodaków, często pozostawionych bez żadnej pomocy. Za wschodnią granicę, głównie na Ukrainę pomoc dotarła w grudniu zeszłego roku.

Podziękowanie dla naszego współbrata, Jerzego Korwin Małaczyńskiego za pomoc w Akcji Polacy – Rodakom.

Pomoc Polakom na Wschodzie