Inwestytura i Kapituła Generalna Zakonu Lazarytów w Rzymie 14 – 15.10.2016.

W dniach od 14 do 15 października 2016 roku do Roma Aeterna (Wiecznego Miasta), zjechali się przedstawiciele Przeoratów Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy obediencji orleańskiej, z całego świata. W piątek, 14 października, w godzinach przedpołudniowych, miała miejsce Rada Prezesów (czyli Władz Zakonu), w której uczestniczyli Baliw i Kanclerz Wielkiego Przeoratu Polski. Wigilia miała miejsce w godzinach wieczornych; na niej nowo przyjmowani członkowie Zakonu Lazarytów składali śluby. W sobotę, 15 października, w godzinach przedpołudniowych odbyła się Kapituła Generalna Zakonu. Uczestniczyli w niej Baliw i Kanclerz Przeoratu Polski, Komandor i Kapelan Komandorii Kujawsko-Pomorskiej i Rycerze. O godzinie 16.00 odbyła się uroczysta Msza św. z Inwestyturą, na której do Zakonu zostało przyjętych 10 nowych osób z Polski, w tym JE bp. Jan Tyrawa Ordynariusz Bydgoski, ks. Prałat Wojciech Przybyła dyr. Caritas Bydgoszcz i ks. Kanonik Ryszard Mazurkiewicz Oficjał Sądu Biskupiego z Zamościa. Promowani zostali również, do stopnia Rycerza Komandora Baliw Przeoratu Polski Krzysztof Polasik-Lipiński KCLJ-J i Kanclerz Przeoratu Polski Jan Szmyd KCLJ. Eucharystii przewodniczył ks. Kardynał Dominik Duka Prymas Czech i Kapelan Generalny Zakonu, koncelebrował ks. Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Bydgoski. Z rycerskim pozdrowieniem – Atavis et Armis witamy nowych Braci i Siostry w naszej Lazaryckiej wspólnocie. Naszym współbraciom Włochom serdecznie dziękujemy za życzliwe przyjęcie i możliwość przeżycia tych chwil w tak uroczym i historycznie ciekawym miejscu, jakim jest Rzym.

Rzym (łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju nad rzeką Tyber i Morzem Śródziemnym. Centrum administracyjne ma powierzchnię 1.287 km² i liczbę ludności 2.868.104, będąc czwartym co do wielkości miastem Unii Europejskiej. Miasto metropolitalne Rzym zostało utworzone z terenów byłej prowincji o tej samej nazwie i ma 4.331.856 mieszkańców. Rzym jest również stolicą regionu administracyjno-historycznego Lazio.

Rzym powstał w epoce żelaza, jako osada Latynów, usytuowana na szczycie Palatynu. Jego mieszkańcy byli prostymi pasterzami owiec (około 800-750 p.n.e.). Z czasem zajęli się rzemiosłem i handlem z sąsiadami (bogactwo Rzymu pochodziło ze sprzedaży soli wydobywanej w solankach u ujścia Tybru). Ludności zaczęło przybywać, zasiedlono Eskwilin i Kapitol. Według tradycji, przekazanej nam przez Liwiusza, Rzym założył Romulus 21 kwietnia 753 p.n.e. i został jego pierwszym królem. Od tej daty liczona była historia miasta – „Ab urbe cóndita” lub A.U.C. Starożytny Rzym położony był na wzgórzach. Na północy wznosiło się wzgórze Pincius, na którym znajdowały się słynne ogrody Lukullusa (założone ok. 60 p.n.e.) i Salustiusza (powstałe po 45 p.n.e.). W 49 n.e. za panowania Klaudiusza wzgórze zwane Collis Hortulorum zostało włączone w obręb murów Rzymu. Obok położone było wzgórze Kwirynał, będące dzielnicą willi i pałaców. Na wzgórzu Wiminał cesarz Dioklecjan zbudował termy. Wzgórze Eskwilin zajmowały m.in. ogrody Mecenasa, Dom Złoty Nerona, Portyk Liwii, termy, łuk triumfalny i akwedukty Klaudiusza. Na wzgórzu Celius w V w.n.e. Petroniusz Maksymus zbudował nowe forum. Palatyn był siedzibą Romulusa (Roma Quadrata), a potem dzielnicą najbogatszych rzymian i cesarskich pałaców. Wzgórze Kapitol było centrum religijnym Rzymu. Wzgórze Awentyn zajmowała najbiedniejsza dzielnica Rzymu. Na prawym brzegu Tybru wznosiło się wzgórze Janikulum, które pozostawało poza murami miejskimi, dopiero w III w.n.e. cesarze Aurelian i Probus otoczyli część Janikulum murami.

W 59 roku n.e. cesarz Neron zorganizował igrzyska wzorowane na greckich. W 64 wybucha w Rzymie wielki pożar, po którym rozpoczyna się odbudowa miasta, po której Rzym staje się jeszcze piękniejszy niż wcześniej. W 72 rozpoczęto budowę Koloseum, w 125 Panteon, a w 216 zostają ukończone Termy Karakalli. Imperium do tego czasu rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. W 212 otrzymują obywatelstwo rzymskie wszyscy jego mieszkańcy. W 247 obchodzono pierwsze tysiąclecie Rzymu. W latach 70. III w.n.e. zbudowano nowe mury miasta zwane Murami Aureliana. W roku 330 cesarz Konstantyn Wielki przeniósł stolicę Cesarstwa rzymskiego do Konstantynopola. W 395 roku nastąpił podział na cesarstwo wschodniorzymskie ze stolicą w Konstantynopolu i cesarstwo zachodniorzymskie ze stolicą w Mediolanie, a potem w Rawennie. Od tego czasu rola Rzymu ulegała dalszej marginalizacji. Miasto zostało zdobyte przez Wizygotów pod wodzą Alaryka w 410 r. i przez północnoafrykańskich Wandalów w 455 roku. Za symboliczną datę upadku cesarstwa przyjmuje się r. 476.

DSC_3084a DSC_3106a DSC_3110a DSC_3120a DSC_3129a DSC_3132a DSC_3133a DSC_3138a DSC_3145a DSC_3172a DSC_3190a DSC_3262a DSC_3279a