Dziś wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel

16  lipca wspominamy MATKĘ  BOŻĄ  Z GÓRY KARMEL –MATKĘ  BOŻĄ  SZKAPLERZNĄ.

Dla Naszego Zakonu jest to dzień szczególny ponieważ MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL  JEST NASZĄ PATRONKĄ. SZKAPLERZ –DAR  MATKI  BOŻEJ
Zatroskany o los zakonu karmelitów któremu groził upadek  św. Szymon Stock prosił Matkę  Bożą
o ratunek dla ginącego zakonu.16 lipca 1251r jego  modlitwy zostały wysłuchane  Matka Boża objawiła się mu  wyręczając  cudowny dar  szkaplerza. ’’Święty  Szymon Stock dobrze pojął istotę orędzia szkaplerznego ,którego celem jest pomoc wiernym w osiągnięciu życia wiecznego i ocalenie od ognia piekielnego przez włączenie ich w duchową rodzinę zakonu karmelitańskiego ,którego Najświętsza Maria Panna  jest  Królową .”
Z noszeniem szkaplerza związanych jest bardzo wiele łask spośród których  najsłynniejszy jest tzw. „przywilej sobotni’’
Najświętsza  Maryja Panna złożyła św. Szymonowi  Stockowi wspaniałą obietnicę w której  zobowiązała się do otworzenia  bramy nieba każdemu człowiekowi  który umrze odziany  w jej  szatę-szkaplerz. Ta wspaniała obietnica jest skarbem który nie da się porównać z żadnym innym gdyż niebo jest „celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń  człowieka  ,stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia ‘’O tym jak ważna to obietnica jak wspaniały to dar świadczą słowa Pana Jezusa „Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka  zyskać świat cały ,a swoją duszę utracić?”(Mk8.36)
Pan Jezus dał nam Maryję za Matkę Ona prowadzi nas do Boga Ona z Matczyną  Miłością  i czułością troszczy się o nas. Chciejmy zatem przyjąć jej szatę- schrońmy się pod jej matczynym płaszczem. Pamiętajmy jednak że szkaplerz to nie amulet .Nosząc szkaplerz jesteśmy  zobowiązani do” dbania o wewnętrzne dyspozycje duszy (stan łaski uświęcającej ,cnoty itp.)” By dobrze zrozumieć dar szkaplerza  warto zapoznać się z duchowością karmelu.
Tekst powstał na podstawie i z wykorzystaniem  treści  zamieszczonych  w książce  Mnich Benedyktyński Szkaplerz Najświętsze Maryi Panny – Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2014.

Opracował Pan Andrzej Oleksiak