V Diecezjalne Święto Rodziny w Jemielnicy, w Diecezji Opolskiej

Już po raz piąty, w dniu 1 maja, Diecezja Opolska obchodziła Święto Rodziny, ustanowione przez Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaję. Ten radosny dzień, wszystkich opolskich (i nie tylko) rodzin, połączony był z dorocznym Jarmarkiem Cysterskim. Jemielnica w powiecie Strzelce Opolskie leży na Szlaku Cysterskim. W przeszłości zakon Cystersów posiadał klasztor i rozległe dobra w tej miejscowości. Na Ziemię Strzelecką przyniósł on m.in. wysoką jak na ówczesne czasy kulturę agrarną, czy też sztukę hodowli ryb. Tegoroczne święto zgromadziło wielu gości, pielgrzymów, osób duchownych, kleryków, którzy najpierw w uroczystej procesji wraz z bp. Andrzejem Czają, bp. Pawłem Stobrawą i bp. Rudolfem Pierskałą udali się do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Mszę św. koncelebrowaną. Komandorię Polską Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy reprezentował chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J. Homilię wygłosił o. dr hab. Adam Sobczyk, Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny. W całości poświęcona ona była osobie św. Józefa, Oblubieńca Bożej Matki. To właśnie on troszczył się o rozwój duchowy małego Jezusa, a poprzez fakt, iż nadał mu imię, uznał go za własne ziemskie dziecko. Ojciec Prowincjał prezentując osobę i życie św. Józefa, mówił o roli autorytetu ojca w rodzinie, o tym jak przykład godnego życia ojca, stanowi kanwę do budowania przyszłości przez dzieci – zarówno poprzez naśladownictwo w modlitwie jak i starania o chleb codzienny. Św. Józef to symbol zawierzenia Bogu oraz życia w czystości. Od 1870 roku jest on Patronem Kościoła Powszechnego. Przed końcowym błogosławieństwem bp Andrzej Czaja nawiązując do Adhortacji Papieża Franciszka „Amoris laetitia” (Radość Miłości), wezwał wszystkich do zgodnej miłości w naszych rodzinach. Bo tylko Rodzina Bogiem Silna, jest w stanie przeciwstawić się zagrożeniem współczesnego świata. Ordynariusz Opolski zachęcał także do modlitwy w intencji rodzin oraz Światowych Dni Młodzieży. Skierował do rodziców apel, aby nie bali się wypuścić swoje dzieci z domu, na spotkanie z Ziemskim Namiestnikiem Chrystusa. Po Mszy św. przemarszem średniowiecznych wojów i białogłów, rozpoczęły się igrce i harce w ramach Jarmarku Cysterskiego. Słoneczna pogoda i różne atrakcje przyciągnęły do Jemielnicy tłumy ludzi.

P1180516a P1180485a P1180488a P1180492a P1180497a P1180499a P1180504a P1180513a P1180523a P1180529a P1180541a P1180543a P1180520a P1180546a