Uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski w Środzie Wlkp w Archidiecezji Poznańskiej

W czwartek, 14 kwietnia 2016 r., członkowie i postulanci Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy z terenu Wielkopolski, zorganizowali uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. O godzinie 20.00, w Kolegiacie w Środzie Wielkopolskiej, odbyła się solenna Msza św., którą sprawował ks. Adrian Przybecki ChLJ. W okolicznościowym kazaniu przypomniał on początki Kościoła w Polsce i polskiej państwowości, które miały miejsce na wielkopolskiej ziemi. Czytanie mszalne przygotował dr Robert Sobków BLJ, a do liturgii posługiwał postulant Maciej Rosochowaty EsqLJ. Wśród przybyłych na uroczystość harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej był również Ignacy Jakubowski EsqLJ, a pośród ludu bożego modlił się Jan Matusewicz EsqLJ. Oprawę muzyczną zapewnił wysokiej klasy organista pan Paweł Kuchnicki. Po Mszy św. w Kolegiacie odbył się koncert organowy, któremu patronował nasz Zakon. W repertuarze koncertu znalazły się utwory m.in. Bacha, Boëllmanna, Händla. Na zakończenie uroczystości członkowie Zakonu, jego postulanci wraz z rodzinami i przyjaciółmi udali się do znanej średzkiej Restauracji Wiedeńskiej na spotkanie przy wspólnym stole.

3T7C1028 3T7C1041 3T7C1043 3T7C1051 3T7C1035 3T7C1039 3T7C1049