Światowy Dzień Chorego w Warmątowicach

W Światowym Dniu Chorego, ustanowionym przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1992 r., i obchodzonym 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J odwiedził Schronisko Stajenka w Warmątowicach, prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich. Stowarzyszenie opiekuje się ludźmi bezdomnymi, opuszczonymi i chorymi. Ich opiekunem duchowym jest ks. Józef Krawiec. Jako wiceprzewodniczący Stowarzyszenia dba on także o ich codzienne potrzeby. Wizyta naszego współbrata związana była z przekazaniem na potrzeby mieszkańców Stajenki m.in. środków czystości, bielizny, pościeli i ubrań. Chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J przekazał również roczniki czasopism o tematyce religijnej, w tym miesięczniki „Nowe Życie”, „Słowo wśród nas” „Miesięcznik Katolicki List”, kwartalnik „Posyłam Was” i tygodnik „Gość Niedzielny” oraz wiele pozycji literatury chrześcijańskiej. Zwieńczeniem pobytu wśród bezdomnych i chorych była wspólna modlitwa w Kaplicy, przed ołtarzem z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas której odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia i odprawiono Apel Jasnogórski.

P1180215