11 luty

11 lutego przypada Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, tego też dnia obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, który jest tak szczególnie bliski sercom wszystkich Lazarytów; jak w ciągu 900-letniej historii Naszego Zakonu tak i dziś pozostajemy w służbie chorych, biednych i osamotnionych. Tegoroczny dzień chorego nabiera szczególnego znaczenia, gdyż przypada w ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia, który rozpoczął się 8. grudnia 2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rok ten Papież Franciszek zainaugurował Mszą Świętą i symbolicznym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Watykańskiej. Jak bardzo ważny to czas, dowiadujemy się z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny „W czasie modlitwy usłyszałam te słowa wewnętrznie: te dwa promienie oznaczają Krew i Wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze – czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem duszy. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu.
Te promienie osłaniają dusze przed zagniewaniem Ojca Mojego. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. (Dz 299)

MBzL+ Proś wiernego sługę Mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu Moim, że kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
+ Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego.
+ O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem Święty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, ze Jestem Miłosierdziem, nie dowierza Dobroci Mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość Moją, ale nie wierzą w dobroć Moją. Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk Moich są ukoronowane miłosierdziem.” cytat ze strony (Dz 301)” http://www.zaufaj.com/dzienniczek-swietej

Warto zatem przypomnieć sobie uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała.
Uczynki miłosierdzia co do duszy
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia co do ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać 
Cytat ze strony http://www.apostol.pl/wiara/maly-katechizm
O wezwaniu do bycia miłosiernym przypomina każdemu Lazarycie znak czteroramiennego krzyża, który z dumą nosi na płaszczu. Cztery ramiona krzyża jak honor, wierność, wstrzemięźliwość, przezorność. Osiem końców krzyża jak osiem błogosławieństw, jak osiem cnót rycerskich.

Mt 5, L-12A
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.  Cytat ze strony  http://www.biblijni.pl

 

TEN POŚWIĘCONY LUDZIOM CHORYM DZIEŃ, JEST  DOBRĄ OKAZJĄ BY PODZIĘKOWAĆ OSOBOM DUCHOWNYM, PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA I WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI, KTÓRZY WSPIERAJĄ NASZ ZAKON W SŁUŻBIE NASZYM SIOSTROM I BRACIOM.

 

Dziękujemy Panu Andrzejowi z Warszawy za opracowanie i przesłanie tekstu.