Spotkanie z ks. bp. prof. Andrzejem Czają ordynariuszem opolskim

W poniedziałek, 18 stycznia 2016 roku, ks. bp prof. Andrzej Czaja przyjął na spotkaniu, reprezentującego Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy, chev. Jerzego Korwin Małaczyńskiego KLJ-J, który przekazał Ordynariuszowi Opolskiemu z serca płynące życzenia wielu Bożych Łask i wszelkiej pomyślności w 2016 r., skierowane od wszystkich członków Komandorii Polskiej. Ksiądz Biskup wysłuchał relacji o naszych działaniach, które podjęliśmy w 2015 r. na rzecz chorych i potrzebujących, głodnych i ubogich oraz dzieci i młodzieży. Swoim słowem umacniał nas w tym dziele. 

Chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J zdał księdzu biskupowi sprawę z planów Komandorii Polskiej na 2016 r. szczególnie dotyczących pielgrzymki do Rzymu i podniesienia Komandorii do rangi Przeoratu. Z radością przyjęta została informacja o planowanych na marzec br. Rekolekcjach Wielkopostnych Komandorii Polskiej, które odbędą się w Klasztorze oo. Franciszkanów na Górze św. Anny w Diecezji Opolskiej. Bardzo możliwy jest udział w nich jednego z opolskich biskupów. W imieniu władz Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy chev. Jerzy Korwin Małaczyński KLJ-J zaprosił księdza biskupa Andrzeja Czaję do wstąpienia do naszego Zakonu. O swojej decyzji ksiądz biskup poinformuje władze Zakonu w późniejszym terminie. Na zakończenie, Ordynariusz Opolski życzył Komandorii Polskiej Zakonu św. Łazarza wielu sukcesów i satysfakcji jaką daje służba Bogu i ludziom oraz realizacji wszystkich założonych planów.

P1180214a