Święto patronalne naszego stowarzyszenia – Przemyśl

Doroczne święto patronalne Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego odbyło się w br. w sobotę 12 grudnia w Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Oratorium” im. ks. bp. Jana Chrapka w Przemyślu przy ul. Basztowej. Świąteczne spotkanie członków, wolontariuszy, przyjaciół i sympatyków wspólnoty lazaryckiej rozpoczęła msza św., koncelebrowana przez kilku kapłanów pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka w kaplicy tego ośrodka pobytu dziennego dzieci i młodzieży.

W obrzędach wstępnych Najświętszej Ofiary kapelan Komandorii Polskiej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimie ks. prał. dr Józef Bar, SChLJ przyznał, że idea bezinteresownej pomocy potrzebującym pod znakiem zielonego krzyża cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dodał, że Europa niegdyś uratowała się od zalewu trądu właśnie dzięki zakładanym przez szpitalików lazarytom i innym placówkom, ale i dzisiaj nie brakuje ludzi potrzebujących wsparcia i opieki. Przypomniał także, że „papież Franciszek mówi o czułości Boga, o czułości Boga wobec człowieka. Czułość Boga to jest niezbyt szeroko znane dotąd […] określenie tego, co jest miłością, miłosierdziem, troskliwością, łaskawością, przebaczeniem; to wszystko papież zawiera w jednym słowie. W tym roku będziemy medytować nad tym, próbować naśladować Boga w Jego czułości wobec człowieka”. Kapelan wspomniał, że tej czułości Jezusa doświadczył patron zakonu i stowarzyszenia – św. Łazarz.

Głoszący kazanie główny celebrans stwierdził, że „źródło naszej mocy chrześcijańskiej płynie zawsze ze spotkania z Panem, który zaprasza nas do tego, żebyśmy byli Jego wyciągniętymi rękami w stosunku do najbardziej potrzebujących, tych, którzy sobie nie radzą w życiu”. Zachęcił, by kształtować swoją wrażliwość duchową, zawsze stawać w świetle Chrystusa, w tym blasku nabierać otwartości na dary Ducha Najświętszego i dostrzegać bliźniego chorego, słabego, potrzebującego gościny. Przyznał, że „duchowość rycerskiego i szpitalnego zakonu też ma źródło w Panu, bo On nas nauczy, jak później iść Jego drogami, a także śladami św. Łazarza, by tę gościnę […] przygotować dla Pana. Stąd ta otwartość na drugiego człowieka, która w zamyśle zakonu jest mocno zakorzeniona. […] I też trzeba miłosierdzia; to jest bardzo ważne zadanie dla waszej duchowości, by przez miłosierdzie ludzie rozpoznali miłosierdzie Pana Boga, a miłosierdzie jest piątą ewangelią. […] Pan zaprasza do miłości czynnej każdego z nas; z radością uświadamiamy sobie, że rzeczywiście jesteśmy Bożym narzędziem i tę radość będziemy także wlewać w serce drugiego człowieka. […] dostrzegam Jezusa Chrystusa w człowieku, który obok mnie jest i ma różne potrzeby; będzie chory, cierpiący, będzie potrzebował mojej obecności; i wtedy, kiedy ja to czynię, pokazuję mu Jezusa Chrystusa i tego człowieka, nieraz bardzo oddalonego, mogę do Pana przyprowadzić”.

Pod koniec mszy św. odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu zakonnego trzech mężczyzn i pięciu kobiet. Został przeprowadzony przez członków kapituły komandorii: komandora Jana Szmyda, KLJ; kapelana ks. Józefa Bara, SChLJ; kanclerza Mariusza Bieńczaka, SBLJ oraz szpitalnika Bartosza Panka, KLJ. Nowi postulanci otrzymali – pobłogosławione przez ks. bp. Stanisława Jamrozka – oznaki zakonne, jako symbol łaski Bożej i zakonu, a także znak posługi i nadziei.

Po Eucharystii wierni zgromadzili się w sali oratorium. Przybyłych powitał Wiesław Morawski – przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w Radzie Miasta Przemyśla. Zarys historii i współczesności polskich struktur zakonnych przedstawił komandor Jan Szmyd, KLJ. Sprawdzianem charytatywności okazała się doraźna kwesta, do której zachęciła obecnych wychowawczyni starszej grupy dziewczęcej s. Monika Sudy CSSMA (zebrano 1476 PLN i przeznaczono osobie zatrudnionej w Oratorium, która jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej). Prezes zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Świętego Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenia Katolickiego Zbigniew Suchodolski opowiedział o formach działalności tej organizacji pozarządowej. Biskup Stanisław Jamrozek życzył dobrych owoców w posłudze zakonnej. Proboszcz parafii prawosławnej pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Przemyślu ks. prot. ppłk Jerzy Mokrauz – prawosławny dziekan wojsk specjalnych – podziękował za współpracę i zwrócił uwagę na towarzyszą spotkaniu ikonę wskrzeszenia św. Łazarza z relikwią tegoż patrona. Zastępca prezydenta Przemyśla dr Grzegorz Hayder przekazał na ręce prezesa Zbigniewa Suchodolskiego grawerton od prezydenta Roberta Chomy i wspomniał o planie założenia hospicjum zakonnego w jednym z obiektów dawnego kompleksu szpitala wojskowego w Przemyślu. Dyrektor przemyskiego oratorium s. Dawida Janina Ryll CSSMA opowiedziała o charyzmacie posługi wśród młodych ludzi, dotkniętych ciężkim doświadczeniem życiowym. Oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu ks. prał. Józef Bar podzielił się refleksją o zbieżności celów działalności zakonu oraz oratorium michalitek.

W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, związanych z pomocą bliźnim oraz ze służbami mundurowymi, wśród których honorowe miejsca zajęli m.in. komendant główny Straży Ochrony Kolei dr Józef Hałyk oraz prezes Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Anna Ekiert. Spotkanie stało się okazją do wyrażenia podziękowań. Komandor Jan Szmyd wręczył stuły z motywem lazaryckim: ks. bp. Stanisławowi Jamrozkowi; dyrektorowi Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Arturowi Jańcowi; wikariuszowi biskupiemu do spraw zakonnych diecezji zamojsko-lubaczowskiej ks. dr. Ryszardowi Mazurkiewiczowi – kanonikowi honorowemu Kapituły Katedralnej w Zamościu i proboszczowi parafii pw. św. Stanisława w Trześniowie ks. Witoldowi Szmydowi. Natomiast Rafał Szmyd BLJ przekazał dyplomy ze słowami wdzięczności trzem ratowniczkom z krośnieńskiej grupy „Lazarus”.

 

DSC_0135 DSC_0119 DSC_0113 DSC_0109 DSC_0108 DSC_0091 DSC_0075DSC_0064DSC_0143DSC_0166DSC_0172DSC_0162DSC_0156DSC_0159DSC_0148DSC_0175DSC_0182DSC_0178