Dzień św. Łazarza

„Łazarz był bratem Marii i Marty. Mieszkali razem w Betanii, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej. Chrystus darzył ich swoją przyjaźnią i bywał w ich domu. Kiedy Łazarz zmarł i został pochowany, Jezus przybył do Betanii i wskrzesił go” (J 11, 1-44).

17 grudnia, u progu ostatniego tygodnia Adwentu, dzielącego nas od świąt Bożego Narodzenia, Kościół czci i wspomina świętego Łazarza. Postać to niezwykła i zupełnie wyjątkowa. To właśnie nad jego grobem płacze Chrystus. To właśnie on jest żywym świadectwem Bożej chwały i mocy, potężnego cudu wskrzeszenia z martwych, który ma przekonać nawet najbardziej zatwardziałych, o mesjańskim posłannictwie Jezusa.

Delegatura Podkarpacka Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy oraz Stowarzyszenie Katolickie, Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy działające na terenie Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej w dniu 13 grudnia obchodziły swoje święto patronalne. Msza św. której głównym celebransem był J.E. ks. bp. Adam Szal zapoczątkowała obchody tego święta. Podczas tej Mszy św. swoje ślubowanie złożyli nowi wolontariusze. Ponadto została zaprezentowana nasza działalność i zostały wręczone okolicznościowe statuetki dla osób wspierających naszą działalność oraz podziękowania dla najbardziej aktywnych wolontariuszy.

fot. Andrzej Józefczyk Redaktor Tygodnika „Nowe Podkarpacie”

 

 

Dzień św. Łazarza 13) Dzień św. Łazarza 15)

Dzień św. Łazarza 14) Dzień św. Łazarza 16) Dzień św. Łazarza 17) Dzień św. Łazarza 18) Dzień św. Łazarza 19) Dzień św. Łazarza 20 Dzień św. Łazarza 21 Dzień św. Łazarza 22 Dzień św. Łazarza 23 Dzień św. Łazarza 24 Dzień św. Łazarza 20141214_185221